Afscheid van een zorgmonument

Huug Van Gompel overleden

Dag Huug

Ik weet het, alleen al de titel van deze post zou jou zeer sceptisch naar mij doen kijken. Je hield er niet van om op jouw verdiensten te worden aangesproken. Dit merkte ik al de eerste keer toen ik je aansprak over jouw Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Je had zoiets van ‘Mooi mee genomen, maar laat ons er verder over zwijgen en gewoon verder doen‘. Je had je eigen doel, jouw eigen weg en een bijzondere gedrevenheid om die weg naar jouw doel op een persoonlijke manier te gaan. En je zou hem gaan, tot op het einde…

Ik zou het kunnen hebben over jouw eigen persoonlijke onderwijscarrière, over hoe je uitgeverij Acco voor lange tijd aan een monopolie hielp voor onderwijs- en zorgboeken, hoe je daarna een nieuwe uitdaging zocht in het oprichten van uitgeverij Garant/Maklu die al gauw uitgroeide tot een referentiepunt voor kwaliteitsvolle onderwijs- en zorguitgaven, om dan nog maar eens te herbeginnen met het unieke uitgaveconcept van uitgeverij Gompel & Svacina en dat ook al snel op dezelfde hoogte van de uitgeverijen Acco en Garant/Maklu.

Maar vandaag wil ik het hebben over de mens Huug. Want ik mocht je bij jouw voornaam noemen. Ik herinner me nog alsof het gisteren was toen je me naar Antwerpen uitnodigde om elkaar voor de eerste te ontmoeten. Je wilde me van gedachten wisselen over het LVS Vclb omdat je gehoord had dat ik er enige reserve tegen had en vroeg me of ik wilde meeschrijven aan het Groeiboek Vclb omdat het afwerken ervan stillag. Dit ging uiteindelijk niet door en je gaf me ook de reden mee – die buiten jou en de uitgeverij lag – met naam, toenaam en organisatie. Want zo was je, Huug, geen franjes, eerlijke communicatie en steeds zoekend om nieuwe mensen bij jouw levenswerk te betrekken. En toen ik dacht dat ons onderhoud over was, nam je me mee naar een Antwerps restaurant waar je duidelijk vriend aan huis was. En toen liet je me heel informeel de Mens Huug Van Gompel zien. Maar dit blijft voor altijd onder ons.

Huug, jij was voor mij de man die enorm veel respect had voor wat ik probeerde te doen met mijn Nieuwsbrieven, mijn boekenblogs en ander initiatieven en me aanmoedigde om daar vooral mee door te gaan. Je herkende in mij diezelfde gedrevenheid die jou zo eigen was. Toen ik na een lange stilteperiode weer aan mijn boekenblog begon, was jij de eerste om jouw appreciatie daarvoor uit te spreken.

De laatste keer dat ik je uitgebreid sprak was aan het Monument van Albert 1 in Nieuwpoort. Buiten, in de vrieskou. Ik had juist het vernieuwde museum bezocht toen jij er aankwam om hetzelfde te doen. We spraken over alles behalve onderwijs. En in mijn passie voor de eerste wereldoorlog zag jij al onmiddellijk een uitgave voor een meer overkoepelende reisgids. Pas toen andere mensen zich duidelijk begonnen te ergeren omdat we de parking blokkeerden, gingen we weer onze eigen weg.

Huug, je zal me altijd bijblijven als de echte Heer – je ze bestaan nog – die je was en jouw nagenoeg onberispelijke algemeen Nederlands. Maar ook als de man die vanuit zijn gedrevenheid heel scherp uit de hoek kon komen als een vraag hem niet beviel of een opmerking hem ergerde. Maar je reageerde dan altijd op de vraag of de opmerking en niet op de persoon. Eens het onderwerp van de baan, werd je weer de minzame man die ik kende.

Huug, gewoon dankjewel omdat ik je mocht kennen.

Omgaan met ADHD op school

Evidence based methoden voor leerkrachten

Auteur:Russell Barkley
Uitgeverij:SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar:2020
Pagina’s:140
ISBN-13: 9789088508257
Prijs:€ 21,-

‘Ik heb dit boek geschreven voor leerkrachten, omdat ik uit de eerste hand weet dat juist zij van groot belang zijn in de aanpak van de gedrags- en leerproblemen waarmee veel kinderen en jongeren met ADHD op school te maken krijgen.

‘ADHD is meer dan een probleem van aandachtstekort, hyperactiviteit of impulsiviteit. Het is een stoornis met problemen op het gebied van de executieve functies van het brein.’

Laat een boek vertalen door een vertaalbureau, en je krijgt een letterlijke weergave van de inhoud. Laat datzelfde boek vertalen door een deskundige, en je krijgt een boek met een meerwaarde. Dat laatste is nu precies wat uitgeverij SWP bereikt heeft door de Nederlandse Tirtsa Ehrlich – waarvan ik op mijn eerste boekenblog verschillende boeken over het omgaan met kinderen met ad(h)d aanbeval – de regie te geven over het vertalen van dit oorspronkelijk Engelstalig boek. Hierdoor worden niet alleen de op bewijs gebaseerde methoden juist gekaderd in de context van het Nederlandse en Vlaamse onderwijs, maar krijgen een aantal moeilijk naar het Nederlands te vertalen Amerikaans-Engelse concepten toch die invulling waarmee Vlaamse en Nederlandse leerkrachten aan de slag kunnen. Door ervoor te kiezen om ADHD te benaderen als een stoornis met problemen op het gebied van de executieve functies van het brein, draagt het boek veel bij tot het ver-ont-schuldigen van kinderen en jongeren met deze problemen en kan het voor een hernieuwd en ander soort begrip voor hen zorgen bij leerkrachten en andere opvoeders.

Dit boek komt niet alleen met een voorwoord van de oorspronkelijke auteur, maar ook met een inleiding en leeswijzer van Tirtsa Ehrlich. Het is belangrijk om die zeker ook door te nemen omdat daar een aantal belangrijke elementen, waaronder het (gebruik van het) situatie-gedrag-gevolg-schema.

De drie eerste hoofdstukken vormen als het ware het theoretische gedeelte van het boek waarin de meer algemene informatie over ADHD (wat is het, welke feiten over ADHD zijn er bekend, wat zijn de oorzaken) kort en krachtig weergegeven worden.

Het vierde hoofdstuk, de ‘Zeven uitgangspunten in de aanpak van het executief functioneren bij ADHD’ is voor mij het belangrijke scharnierpunt van dit boek waarna het kantelt naar de concrete aanpak in de klas. Centraal in dit tweede deel staat voor mij de noodzaak aan een goede probleem-analyse, waarvoor de auteur de ‘Schoolsituatie vragenlijst’ introduceert. Deze hoofdstukken uit het tweede deel kregen allen een heel duidelijke titel mee, waardoor ik me kan beperken tot het volgende overzicht:

 • Tien richtlijnen in de aanpak van ADHD;
 • Met een goede probleemanalyse beginnen;
 • 31 algemene aanbevelingen voor klassenmanagement;
 • De beloning voor gewenst gedrag verhogen;
 • Goed-gedrag-kaarten en gedragscontracten;
 • Informatie en tijd ‘externaliseren’;
 • De bewustwording vergroten;
 • Overgangsmomenten plannen;
 • Negatieve consequenties en straffen;
 • Tips (specifiek) voor jongeren;
 • Medicatie voor ADHD.

Wie het boek aanschaft, krijgt meteen ook de toegang tot een aantal materialen die van de website van de uitgeverij kunnen geplukt worden.

Een aanrader voor elke leerkracht die zich snel en doeltreffend wil inwerken in de wereld van kinderen en jongeren met ADHD.